DESTANDIR ÇANAKKALE!

Tonlarca bombalı yüzen kaleleriyle, üstün teknolojisiyle birçok milletten düşmanın İstanbul’da 5 çayı içme hayaliyle gelip, Mehmetçiğin iman dolu göğsüne çarpıp battığı yerdir Çanakkale. Şanlı tarihimizde hüzün ve gururla hatırladığımız yerdir Çanakkale. Memleketin dört bir yanından kahramanların yattığı yerdir Çanakkale. Gününü 1 kuru ekmekle geçiren askerlerimizin mücadelesidir Çanakkale. Nezahat Onbaşı ve Mehmet Çavuş’tur Çanakkale. 67 askeriyle binlerce düşman askerini Ertuğrul Koyu’nda durduran Yahya Çavuş’tur Çanakkale. 215 kilogramlık top mermisini sırtlayan Seyit Onbaşı’dır Çanakkale. Kalan son 26 mayını kıyıya paralel döken Hafız Nazmi Bey, Yüzbaşı Hakkı Bey, Nusret Mayın Gemisi ve mürettebatıdır Çanakkale. “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum!” diyen kahraman komuntanlardır, Mustafa Kemal’dir Çanakkale. Varını yoğunu cepheye gönderen halktır Çanakkale. “Çanakkale nedir?” diye soran olursa, destandır Çanakkale. Çanakkale, bir vatan kalbinin attığı yerdir.